English

Evropský železniční sektor podporuje zavedení ERTMS

Na veletrhu InnoTrans v Berlíně podepsaly 20. září Evropská komise, Evropská železniční agentura a organizace zastupující železniční sektor (CER, EIM, EPTTOLA, ERFA, sdružení uživatelů ERTMS, sdružení GSM-R, UIC, UNIFE a UNISIG) průlomové memorandum o porozumění o evropském jednotném komunikačním a zabezpečovacím systému ERTMS. Cílem je dosažení všeobecné podpory pro nasazení plně interoperabilního systému v Evropě.

Úkolem evropských úřadů bude maximální zefektivnění schvalovacího procesu. Platforma kolem ERTMS zajistí implementaci zásad memoranda, poskytne návod na dosažení kompatibility a podpoří tvorbu služeb s přidanou hodnotou na bázi ERTMS.

„Toto memorandum o porozumění je hlavním milníkem na cestě k definování role ERTMS na evropské železnici. Hlavním úkolem je nyní zajistit, aby byl systém široce dostupný, snadno aplikovatelný, provozně efektivní a celkově přínosný pro všechny evropské uživatele ERTMS,“ uvedl výkonný ředitel CER Libor Lochman.

Podle jeho slov je třeba být transparentní a počítat se všemi subjekty na trhu. „Jinak nedosáhneme technického a ekonomického profitu. Systém vyžaduje jasné vedení a precizní rozdělení rolí při načasování procesu zavádění ERTMS,“ zdůraznil.

Nahoru