English

Záznamové zařízení Train Borne Recorder TBR02 pomůže bezpečnosti provozu

Palubní záznamové zařízení TBR02 vzniklo na základě požadavků bezpečnosti provozu a drážních dopravců. Jeho primární činností je nahrávat veškerou hlasovou komunikaci, která probíhá prostřednictvím vozidlové radiostanice mezi strojvedoucím a ostatními účastníky radiového provozu.

Jeho provedení umožňuje nahrávání hlasové komunikace až dvou komunikačních zařízení instalovaných na drážním vozidle a zároveň umožňuje záznam datového provozu těchto zařízení. Jedním z důležitých funkčních parametrů zařízení TBR02 je ucelený záznam radiové komunikace, který může být využit při šetření kolizních událostí nebo při vnitřních kontrolách a analýzách provozovatele vozidla.

Rekordér je standardně vybaven přijímačem GPS, díky čemuž je zajištěna přesná synchronizace času a definice aktuální polohy a rychlosti vozidla ke každému, právě vytvářenému záznamu. Zařízení je vybaveno rozsáhlou interní diagnostikou, která je indikována přímo na čelním panelu rekordéru nebo pomocí externích indikátorů v kabině strojvedoucího. Data ukládaná do zařízení jsou zálohována stejně jako napájení zařízení pro účely bezpečného uložení záznamů a ukončení systému TBR. K exportu a vyhodnocení záznamů je určeno vyhodnocovací zařízení dodávané výrobcem zařízení, společností T-CZ.

Nahoru