English

Zájem žen o technické obory na železnici roste

České dráhy zaznamenaly vyšší zájem žen o technické profese, jako jsou strojvedoucí a mechanik. Aktuálně už „modré vlaky“ řídí devět žen a šest se na povolání strojvůdkyně připravuje. Téměř dvě desítky jich pracují v depech a dílnách jako provozní zámečnice nebo zámečnice kolejových vozidel. Další jsou mechaničky v elektro oborech.

České dráhy zaměstnávají celkem 4 628 žen. Jejich podíl na počtu zaměstnanců je 31 procent. Nejvíce jsou zastoupeny v profesích osobní pokladní (1 594 žen s podílem 94 procent) a vlakvedoucí nebo průvodčí (1 237 žen s podílem 44 procent). Ženy však u Českých drah působí i v méně obvyklých a dříve spíše mužských profesích. Kromě strojvůdkyň a mechaniček jsou to například strojmistrové nebo dispečerky.

„Mezi ženami máme strojvůdkyně, které vozí motoráčky na vedlejších lokálkách i rychlovlaky railjet na našich nejrychlejších tratích,“ říká Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a pokračuje: „Velmi pozitivně vnímám také zaměstnávání žen ve vedoucích pozicích, ženský element je totiž při řízení podniku velmi inspirativní. Při 31procentním podílu žen mezi všemi našimi zaměstnanci jsou dnes v různých vedoucích pozicích od managementu po železniční stanice a depa zastoupeny ženy ze 40 procent,“ uvedl dále.

Na samotném ředitelství vedou třetinu oddělení a odborů ženy, a to včetně odborných, v minulosti typicky mužských oborů, jako je řízení provozu. Žena je dokonce mezi šesticí vrchních přednostů dep kolejových vozidel, což byla ještě před pár lety výsostní doména mužů. Žena dnes stojí také v čele jedné dceřiné společnosti ČD. Vybrané manažerky se účastní projektu Britské obchodní komory v České republice Equilibrium 2016, kde mohou své manažerské schopnosti dál rozvíjet.

 

(tj)

Nahoru