English

Panelové počítače od firmy AmiT odolají i kontaktu s vodou

Jednou z atrakcí společnosti AMiT spol. s r.o. na letošním InnoTransu byl panelový počítač ponořený do vody. Tento pokus jednoznačně dokázal, že panely jsou odolné i vůči kontaktu s vodou, v praxi tedy například vůči polití počítače nějakou tekutinou.

Panelové počítače se nejčastěji využívají jako vizualizační a ovládací prostředek (HMI) pracoviště strojvedoucího (součást pultu řidiče) nebo jako diagnostické a komunikační jednotky vozu. Hlavním úkolem je zajistit komfortní a spolehlivé předávání informací o vozidle a ovládání kolejového vozidla.

Vedle panelových počítačů firma předvedla zájemcům také informační systém cestujících/IP zobrazovací systém. Systém IP zobrazovacích (informačních) jednotek je určen především k aplikacím do prostředků osobní hromadné dopravy. Tvoří ho displeje technologie TFT, LED panely a dále displeje LCD nebo VFD technologií, které se implementují do informačních systémů pro cestující, dohledových systémů (CCTV), systémů s infotainmentem a entertainmentem a rezervačních systémů.

Portfolio robustních LED panelů a TFT displejů je dostupné v provedeních jak pro interní tak pro externí prostředí. Zobrazovací zařízení jsou navržena, konstruována a testována s ohledem na vysokou spolehlivost jejich provozování v železničních a kolejových vozidlech. Jsou rovněž vhodná pro dovybavení nebo rekonstrukce stávajícího vozového parku.

AMiT výkonný distribuovaný řídicí systém (ACASYS CS) pak zabezpečuje řízení všech technologií kolejových vozidel. Robustní a teplotně odolný systém dle EN 50155 vyhovuje všem extrémním provozním podmínkám na železnici a v kolejové dopravě. Základem výměny dat mezi CPU a V/V jednotkami je datová sběrnice CAN s velkou flexibilitou propojení a diagnostiky problémů v komunikaci. Velká variabilita a možnost úpravy V/V modulů v závislosti na požadovaných typech a množství signálů dělá z tohoto systému zcela univerzální a komplexní řešení řízení pro široké spektrum drážních aplikací.

Nahoru