English

Novým prezidentem CER se stal šéf DB Rüdiger Grube

Na valné hromadě Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností CER, která se konala v Berlíně v předvečer mezinárodního železničního veletrhu InnoTrans, byl novým prezidentem tohoto sdružení zvolen generální ředitel Deutsche Bahn  Rüdiger Grube. Ve funkci nahradil Christiana Kerna, který zamířil na post rakouského kancléře.

 

Rüdiger Grube bude v čele CER minimálně do konce roku 2017, do kdy také trvá funkční období současného výkonného výboru. Od května letošního roku byl dočasným prezidentem CER šéf SBB Andreas Meyer. Dalšími členy užšího vedení CER jsou Guillaume Pepy (SNCF, místopředseda), Andreas Meyer (SBB, místopředseda), Roger Cobbe (ATOC), Ilona David (MÁV) , Jo Cornu (SNCB), Crister Fritzson (ASTOC), Pavel Krtek (ČD), Renato Mazzoncini (FSI), Dušan Mes (SZ), Pablo Vázquez Vega (RENFE), Marc Wengler (CFL), Oliver Wolff (VDV), Mirosław Pawłowski (PKP), Bernard Guillelmon (BLS AG, přidružený člen), a Manuel Queiró (CP, přidružený člen).

„Je mi ctí, že jsem byl vybrán do funkce prezidenta Společenství evropských železničních společností.  Budeme nadále spolupracovat se všemi členy CER - bez ohledu na jejich velikost a mluvit jedním silným hlasem. Chceme podporovat základ vzájemné důvěry v naší spolupráci s institucemi EU a posílit odvětví železniční dopravy,“ uvedl nový prezident CER.

„Sdružení bude nyní profitovat z rozsáhlých zkušeností svého nového prezidenta Rüdigera Grubeho. Jako aktivní člen řídícího výboru už pracuje řadu let. Těším se na spolupráci s ním na strategických  prioritách zaměřených na zlepšení konkurenčního postavení osobní a nákladní železniční dopravy,“ dodal výkonný ředitel CER Libor Lochman.

Nahoru