English

Evropský komunikační standard GSM-R propojil českou železnici s rakouskou

Správa železniční dopravní cesty oficiálně převzala od zhotovitele Kapsch další dvanáct a půl kilometru dlouhý železniční úsek, na němž byla rozšířena rádiová technologie GSM-R. Strategická trasa ze Znojma přes Šatov až ke státní hranici s Rakouskem byla pokryta evropským standardem za necelý rok. „Postupně tím železnici technicky více zabezpečujeme a zrychlujeme. Použitím této technologie se také lépe propojujeme s naším jižním sousedem,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Na setkání v Šatově zástupci rakouských drah ÖBB připomněli, že u nich mají systémem GSM-R pokrytou již téměř celou síť. Ocenili dlouhodobou kvalitní spolupráci mezi SŽDC, rakouskými drahami a zhotovitelem. Právě u posledního projektu GSM-R je zčásti využívána také infrastruktura ÖBB, zejména přenos prostřednictvím jejich sítě. „Podle evropských interoperabilních směrnic budeme mít v provozu tento systém minimálně do roku 2030,“ potvrdil Christian Sagmeister, ředitel divize Life Cycle Management Telematik ÖBB.

Generální ředitel SŽDC Pavel Surý zdůraznil, že implementace GSM-R běží na tuzemských klíčových železničních cestách úspěšně již deset let. „Za tu dobu s našimi dodavateli v projektu nedošlo prakticky nikdy k nezvládnutí termínů nebo k řešení nějakých nedodělků či penále,“ dodal Surý.

Systém GSM-R slouží k přenosu potřebných datových a hlasových informací mezi vlakem a pozemním řízením provozu, přičemž klíčovou potřebou je především jeho stoprocentní spolehlivost. Zvyšuje bezpečnost klíčových železničních tratí, a proto jeho zavádění podporuje Evropská unie. „Rozšiřování technologie GSM-R je jedním z těch projektů, na které doprava v minulých deseti letech čerpala významné peníze z evropských fondů, celkem šlo o zhruba 60 milionů eur,“ doplnil ministr dopravy Ťok.

Výstavba sítě GSM-R je klíčová zejména z provozních důvodů, v konečném důsledku však její přínosy pocítí i cestující. Díky ní totiž dojde nejen ke zjednodušení, ale také k zrychlení železničního provozu, a to zejména mezinárodního. Na projektu pro SŽDC vedle firmy Kapsch spolupracovala řada tuzemských firem, mimo jiné AŽD Praha, ČD-Telematika, TEPLOTECHNA Ostrava či SUDOP Brno. „Úsek k rakouské státní hranici byl pro nás zvláště důležitý, protože i v Rakousku Kapsch realizuje GSM-R technologii. Jako globální lídr realizujeme projekty třeba i v Polsku, Maďarsku, Francii, Anglii nebo Španělsku,“ řekl Karel Feix, generální ředitel Kapsch v ČR.

Celkové náklady stavby s názvem GSM-R Znojmo - Šatov st. hr. činily 10, 2 milionu Kč bez DPH. Projekt byl financován ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nahoru