English

Průzkum SŽDC: Lidé chtějí na letiště jezdit vlakem

Výstavba železnice na pražské Letiště Václava Havla má významnou podporu mezi cestujícími. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu veřejného mínění, který pro Správu železniční dopravní cesty připravila agentura Talk. Železnici uvedlo jako nejlepší způsob přepravy na letiště 50,9 procenta dotázaných. Druhým nejpopulárnějším dopravním prostředkem je metro s podporou 16,4 procenta. Aktuálně dostupné možnosti přepravy považuje za dostačující pouze pětina cestujících.

Na nejvýznamnější české mezinárodní letiště vede stále pouze jedna cesta: po silnici. Poslední část trasy je tedy nutné zdolat autobusem, osobním vozem či taxíkem. Tyto způsoby dopravy přitom podle průzkumu rozhodně nepatří mezi preferované. Automobil upřednostňuje 9,2 procenta, autobus 7,1 procenta a taxi pouze 4,6 procenta respondentů. Průzkum zároveň odhalil, že aktuální dopravní obslužnost letiště nemotivuje cestující k využití hromadné dopravy. Většina lidí dnes přijíždí na letiště osobní dopravou a pouze dvě pětiny autobusem.

Cesta na letiště zabrala dotázaným průměrně 102 minut. Průzkum přitom poukázal na to, že s narůstající dobou přepravy stoupá i preference železničního spojení. Ze skupiny cestujících, kteří na letiště cestovali 90 a více minut, by téměř dvě třetiny nejraději přesedly do vlaku. Průzkum veřejného mínění proběhl mezi 20. a 29. srpnem 2016 přímo v odletových halách terminálů 1 a 2 Letiště Václava Havla v Praze. Na otázky odpovědělo celkem 1 016 cestujících.

Správa železniční dopravní cesty pokračuje v přípravě projektu Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. Rok po schválení definitivní varianty trati věnuje nejvíce času a energie inženýrské činnosti a hledání kompromisních řešení pro nedořešené oblasti. S ohledem na komplikovanost a lokální specifika této důležité infrastrukturní stavby SŽDC rozdělila projekt na dílčí stavby a postupuje v každém úseku trati individuálně.

SŽDC realizuje projektovou přípravu k variantě „R1spěš“, kterou vybrala v červenci 2015 Centrální komise Ministerstva dopravy ČR na základě studie proveditelnosti. Tato varianta spočívá v modernizaci stávající trati mezi pražským Masarykovým nádražím a Kladnem, s vybudováním odbočky na Letiště Václava Havla z železniční stanice Praha-Ruzyně. Trať by měla být v celém úseku dvoukolejná a elektrifikovaná. Ve špičce tak na ni bude možné vypravit z Kladna až šest párů osobních a spěšných vlaků za hodinu. Stejný počet osobních vlaků by měl spojit ruzyňské letiště s centrem Prahy.

Letiště Václava Havla zaměstnává přes 10 tisíc lidí, každoročně odbaví přes 10 milionů cestujících a v následujících letech počítá s růstovou prognózou. Železniční spojení je tedy i nezbytnou infrastrukturní odpovědí na předpokládaný rozvoj letecké dopravy v ČR.

Nahoru