English

AV ENGINEERING rozšířila svou nabídku o speciální zkušební zařízení

Společnost AV ENGINEERING, a.s., známá jako dlouhodobý poskytovatel vývoje a vývojových služeb v oboru dopravní techniky a v dalších odvětvích strojírenství, rozšířila produktovou linii o speciální zkušební zařízení.

AV ENGINEERING, a.s., se zabývá realizací vývoje a prováděním vývojových služeb již od roku 1993. Součástí komplexního vývoje je realizace od fáze studií proveditelnosti, návrhu konceptu s integrací simulací a analýz, detailní konstrukce, tvorby dokumentace, stavby prototypu a jeho zkoušek. Při vývoji výrobku společnost nemůže opomenout přirozenou potřebu po získání technických informací prostřednictvím testování a zkoušek.

V oblasti zkoušek nejsou na trhu k dispozici vhodné technologie a zařízení umožňující naplnit specifické potřeby testování. Proto AV ENGINEERING, a.s., přistoupil k vlastnímu vývoji zkušebních technologií a k dodávkám speciálních zkušebních zařízení pro potřeby společnosti a jejich partnerů. Speciální zkušební zařízení jsou nápomocny například při porovnání výrobků/komponentů od více dodavatelů a stanovení vlivu různých parametrů na chování výrobku, nebo stanovení charakteristik komponent pro využití v dalším vývoji.

Nahoru