English

Veletrh Věda Výzkum Inovace prokázal životaschopnost

Na 68 vystavovatelů a 70 vystupujících účastníků v rámci doprovodného programu z oblasti vědy, akademického prostředí, významných firem i státní správy se zúčastnilo prvního ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který se konal 9. až 11. března 2016 na BVV v Brně.

Hlavním cílem veletrhu bylo propojit vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím a poskytnout jedinečnou příležitost vědeckým týmům prezentovat a představit své výstupy odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se prezentovaly vědecké týmy, inovační firmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, vědecké parky, instituce a další organizace se svými připravovanými projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Návštěvníci se mohli seznámit jak s ukončenými, tak i začínajícími nebo právě probíhajícími projekty.

„Velmi si vážím všech vizionářů, kteří měli odvahu poskytnout prvnímu ročníku veletrhu záštitu nebo se stát jeho partnery a především těch, kteří se aktivně zúčastnili jako vystavovatelé či účastníci konference a doprovodných programů. Díky nim se první ročník uskutečnil a nyní můžeme budovat tradici veletrhu,“ uvedl organizátor veletrhu Ing. Martin Janča, Ph.D. Druhý ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace se uskuteční začátkem března 2017, opět na stejném místě, tedy v areálu BVV.

Nahoru