English

Kapsch propojil sítí GSM-R českou železnici s rakouskou

Rozšiřování rádiové technologie GSM- -R na tuzemských železnicích pokračovalo projektem pokrytí úseku ze Znojma přes Šatov až ke státní hranici s Rakouskem. Na základě výběrového řízení podepsala SŽDC se společností Kapsch Carrier- Com smlouvu na další fázi implementace evropského standardu GSM-R, která byla dokončena na jaře s hodnotou kontraktu ve výši 10,2 milionu korun.

V České republice už systém GSM-R funguje na dvou mezinárodních koridorech vedoucích z Německa přes Prahu, Brno a Břeclav na Slovensko a dál do Rakouska, na koridoru mezi Českou Třebovou a Ostravou nebo na nákladním koridoru vedoucím z Kolína přes Lysou nad Labem do Děčína. Aktuálně je mezinárodním standardem pokryto již 1 140 kilometrů tuzemských železnic, dalších 560 kilometrů je v různé fázi realizace a dokončování.

V počtu pokrytých traťových kilometrů Kapsch CarrierCom obhospodařuje v oblasti GSM-R téměř polovinu světového trhu a je nevýznamnějším hráčem na tomto poli. Kapsch CarrierCom dokončil rozsáhlý projekt na Slovensku za 18 milionů eur, probíhá realizace ve Slovinsku a dokončuje práce na prvním velkém GSM-R projektu v Maďarsku. V projektu pro maďarské železnice bude pokryto 900 traťových kilometrů a jeho dokončení je plánováno na konec letošního roku.

Nahoru