English

Pars Komponenty slaví úspěchy v Rumunsku

Společnost Pars Komponenty získala první dvě referenční zakázky na dodávku 64 kompletních dveřních systémů pro projekt nových tramvají Armonia, které budou jezdit v rumunském Temešváru. Kontrakty podepsala se společnostmi ASTRA a ELECTROPUERE. Po úspěšném zvládnutí ověřovacího provozu byly první kusy dodány začátkem června 2016.

Rumunské partnery zaujalo především technické řešení nejnovější verze předsuvného mechanismu. „Při návrhu prototypu jsme měli na zřeteli tři hlavní cíle. Významné snížení celkové hmotnosti, dále jeho snadnou údržbu a minimalizaci provozních nákladů a třetím jeho variabilitu a možnost jednoduché integrace do různých typů kolejových vozidel,“ uvedl Jan Fiala, hlavní konstruktér společnosti. Nový předsuvný mechanismus REVOLUT bude představen spolu s dalšími novinkami společnosti Pars Komponenty na berlínském veletrhu InnoTrans v září tohoto roku.

Společnost Pars Komponenty zahájila výrobu v roce 1999 – po odkoupení know- -how na výrobu vagónových komponentů od Vagónky Studénka. Rodinná firma vyvíjí a vyrábí komponenty pro hromadné dopravní prostředky, zejména železničních vozů, metra, tramvají, trolejbusů a autobusů.

Předností firmy jsou zkušenosti, technologické zázemí, špičkový tým konstruktérů a designérů.

Nahoru