English

MSV Metal Studénka výrazně investuje do vývoje nových výrobků

Inovace a vývoj nových výrobků je nikdy nekončící proces, na který společnost MSV Metal Studénka ročně vynaloží více než 10 milionů korun. V průběhu jednoho roku zavede do výroby a vzorkového řízení 30 až 40 nových výkovků pro železnici i jiná odvětví.

V minulém roce společnost úspěšně dokončila vývoj nárazníku s talířem 550 mm, který letos v lednu uvedla do sériové výroby. MSV také v současné době dokončila zkoušky nového dílu opasek a dále kluznice dolní, která je součástí podvozku vagonu a odpružuje nadstavbu vagonu od podvozku.

V současné době je připravován k vývoji také díl kluznice horní, která bude v konečném řešení tvořit celou sestavu kluznic. Oddělení výzkumu a vývoje aktuálně pracuje na dalších třech typech nárazníků. Jedná se o nárazník s talířem 580x340 a poloměrem R1500, používaném zejména v Portugalsku či Španělsku, kde je větší rozchod kol. Dalším typem nárazníku je crash nárazník, používaný zejména u vagonu na přepravu nebezpečných látek, jako je benzín apod.

Se zástupci firmy se můžete již tradičně setkat na největším světovém veletrhu zaměřeném na železnici InnoTrans v Berlíně v hale 9, stánek č. 408.

Nahoru