English

VÚKV testoval vozy pařížského metra přímo u zákazníka

V říjnu a listopadu roku 2015 provedla Zkušebna kolejových vozidel VÚKV a.s. stacionární zkoušky vozů pařížského metra pro tamější dopravní podnik (RATP). Měření bylo uskutečněno na celkem pěti vozech různých typů, vyrobených mezi léty 1967 a 2005. Cílem měření bylo porovnání různých typů vozů metra z hlediska jejich účinků na kolej.

Pařížské metro se vyznačuje výskytem četných oblouků velice malých poloměrů, a trať je tak vystavována značnému opotřebení od projíždějících souprav. Během měření u zákazníka byly provedeny tyto typy – zkouška přizpůsobení vozu meznímu zborcení koleje, zkouška náklonu a měření odporu podvozku proti natáčení.

Zkoušky se prováděly v jednom z dep metra RATP v Paříži s použitím unikátního mobilního zkušebního stavu VÚKV a.s. Jednalo se o velice rozsáhlé zkoušky co do počtu konfigurací měřených vozů – zkoušky byly provedeny pro různá zatížení vozu a pro různé stavy vzduchového vypružení. Rovněž se simulovaly poruchové stavy vzduchového vypružení a zkoumal se vliv poruch vypružení na parametry, které mají vliv na opotřebení kolejnic.

Nahoru