English

Teplá zima umožnila testování ve Velimi i na přelomu roku

Závěr roku bývá většinou poznamenán stavební činností, protože je očekáván nižší zájem o zkušební jízdy, zejména kolem vánočních svátků. Samozřejmě hrozí riziko nevyhovujících klimatických podmínek, což ale letos neplatilo, protože prosinec byl extrémně teplý a po příchodu zimy nebylo na konci roku ani památky. Tentokrát ale počet klientů i jejich zájem o zkoušení rozhodně nebyl zanedbatelný, a proto bylo nutné zkoordinovat veškeré výlukové činnosti s klasickým provozem.

Po několikaměsíční pauze pokračovaly zkoušky elektrických jednotek Regio2N (R2N), které vyrábí v celkem čtyřech délkových variantách francouzský Bombardier v Crespin. Na začátku listopadu byla ve ZC k vidění i jedna desetivozová jednotka s délkou 135 metrů, na konci roku pak osmivozová jednotka dlouhá 110 metrů.

Ve ZC Velim je v poslední době při zkouškách možné vidět více vozidel, která jsou určena pro německého národního dopravce. Kromě lokomotiv TRAXX ř. 147 se jedná hlavně o nejdelší vozidlo v historii VUZ, téměř 350 metrů dlouhou elektrickou jednotku ICx. U této nové generace jednotek, které jsou označovány také jako ICE4, je vidět velmi úzká spolupráce výrobce vozidla firmy Siemens a budoucího provozovatele DB, kdy specialisté obou firem společně navrhli upravený koncept vlaků s použitím nových systémů diagnostiky a dalších konstrukčních prvků. Samozřejmě ani na konci roku nechyběly ve Velimi Vectrony, k vidění zde byly všechny možné verze kromě čistě motorových.

Na konci října se naplno rozeběhl předávací proces jednotek InterPanter Českým drahám. První dvě jednotky 660 101 a 102 byly předány a rovnou poslány do ostrého provozu a byly vykonány technicko-bezpečnostní zkoušky (TBZ) na obou prvních třívozových jednotkách 660 001 a 002. Předání jednotek zástupcům národního dopravce proběhlo nezávisle na těchto zkouškách 10. listopadu (660 001 a 002), resp. 11. listopadu (660 103).

Slovenský výrobce nákladních vozů Tatravagonka Poprad (TVP) byl v posledních měsících, co se týče zkoušek a různých činností na vozech, velmi aktivní. I na konci roku tomu nebylo jinak. Technici TVP provedli začátkem listopadu převaz podvozků hlubinových vozů, které mají typové označení MTF 17 a MTF 24.

Z českých zástupců zbývá jmenovat společnost CZ LOKO, která na přelomu listopadu a prosince společně se ZL VUZ provedla typové zkoušky na modernizované lokomotivě řady 723.7. Provedeny byly trakční, brzdové a hlukové zkoušky a další dílčí zkoušky (EMC – rušení signálu RTV, ergonomie, toxicita, prašnost, vibrace na stanovišti strojvedoucího). Pokračovaly také testy lokomotiv řady 380 po vyvazovacích opravách.

Nahoru