English

Siemens dodal lokomotivu Vectron dalšímu českému dopravci

Společnost Siemens dodala první lokomotivu Vectron ryze českému subjektu, společnosti EP Cargo. Slavnostní předání proběhlo na konci února ve Zkušebním centru VUZ Velim. Od podepsání smlouvy v listopadu 2015 do předání lokomotivy přitom neuběhly ani čtyři měsíce.

EP Cargo vstoupila v loňském roce kapitálově do společnosti LokoTrain. Hlavním předmětem činnosti LokoTrain je krátkodobý a střednědobý pronájem lokomotiv, včetně obsazení odborně způsobilým personálem (strojvedoucími). Primárně jsou nyní obsazovány nákladní vlaky na území České republiky a to při využití tří dlouhodobě pronajatých nejmodernějších elektrických lokomotiv Siemens Vectron MS a dalších lokomotiv tvořících rozrůstající se lokomotivní pool společnosti.

Nyní si společnost EP Cargo pořídila další stroj, konkrétně čtvrtou lokomotivu Vectron, schválenou pro provoz v České republice, na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. V tomto případě se poprvé u českého dopravce nejedná o pronájem, ale o přímý investiční nákup lokomotivy Vectron MS.

Nahoru