English

Kapsch zavedl systém GSM-R na další železniční trati v ČR

Společnost Kapsch CarrierCom s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), na další projekt týkající se zavedení GSM-R rádiové sítě v České republice. Projekt „GSM-R Cheb – Vojtanov st. hr.“ o délce zhruba 20 kilometrů se dvěma novými základnovými stanicemi BTS se stal další významnou součástí standardizovaného systému ERTMS.

Hlavní technologickou částí stavby byla výstavba základnových stanic BTS, které zajišťují šíření signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Dotčený projekt byl podle očekávání dokončen v lednu 2016. V jeho rámci Kapsch vytvořil GSM-R infrastrukturu, čímž rozšířil pokrytí rádiové sítě zavedenou technologií evropského standardu. Na projektu pro SŽDC vedle společnosti Kapsch spolupracovala i řada českých firem, mimo jiné AŽD Praha, ČD-Telematika, TEPLOTECHNA Ostrava a SUDOP PRAHA. Náklady projektu byly pokryty z 85 procent z Fondu soudržnosti prostřednictvím OPD.

V ČR už systém GSM-R funguje na dvou mezinárodních koridorech vedoucích z Německa přes Prahu, Brno a Břeclav na Slovensko respektive do Rakouska a na některých dalších tratích.

Nahoru