English

AŽD Praha spustila v Bělehradě zařízení pro řízení hlavního nádraží

Společnost AŽD Praha dokončila modernizaci zabezpečovacího zařízení železniční stanice Bělehrad Centrum–Prokop v Srbsku, a to v rekordním čase 420 dní. Hodnota projektu byla 25,8 milionu eur, z čehož smlouva se společností AŽD Praha dosahovala hodnoty 4,2 milionu eur.

Na konci ledna se představitelé AŽD Praha společně s velvyslankyní České republiky v Bělehradě Ivanou Hlavsovou a ekonomickým diplomatem Jiřím Králem zúčastnili slavnostního dokončení první fáze rekonstrukce železniční stanice v srbské metropoli. AŽD Praha byla v rámci konsorcia hlavním dodavatelem moderní zabezpečovací technologie.

„Část projektu, který realizovala společnost AŽD Praha, zahrnovala projektování, výrobu, dodávku, instalaci, zkušební testy a uvedení do provozu plně elektronického staničního zabezpečovacího zařízení ESA 44-SB, včetně venkovních prvků, jako jsou elektromotorické přestavníky řady EP600, elektrické ohřevy výhybek, LED návěstidla typu LLA-2, počítače náprav a další. Celkem bylo zabezpečeno 42 výhybek na deseti kolejích,“ říká ředitel Zahraničního obchodu a marketingu AŽD Praha Petr Žatecký.

Nahoru