English

Turečtí železničáři na obchodních jednáních v České republice

Generální konzulát České republiky v Istanbulu (GK) ve spolupráci s Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI) uspořádali v Praze podnikatelské fórum zaměřené na železniční průmysl. B2B jednání s českými podnikateli se uskutečnilo na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Před zástupci 19 tureckých společností se na tomto podnikatelském fóru  prezentovalo 16 českých firem.

Pro turecké odborníky na kolejovou dopravu byl dále připraven navazující program, který poukázal na technickou úroveň železničního průmyslu v ČR. V rámci tohoto doprovodného programu měli turečtí partneři možnost jednat se zástupci Pražského dopravního podniku hl. města Praha (DPP), navštívili Centrální dispečerské pracoviště Praha, výrobní závody Škoda Transportation v Plzni, Výzkumný ústav kolejových vozidel (VÚKV) a Výzkumný ústav železniční VUZ ve Velimi. Celý program pro tureckou delegaci a B2B jednání se realizoval díky přispění MZV ČR v rámci projektu ekonomické diplomacie a významné podpory ze strany ACRI.

Význam této akce podtrhl svou účastí náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa, dále se zúčastnili generální konzul ČR v Istanbulu Petr Mareš, za ACRI vystoupila generální ředitelka Marie Vopálenská a Ministerstvo průmyslu a obchodu reprezentoval pan R. Hlavatý, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik.

Tureckou delegaci zastupovali z většiny členové železničního klastru Anatolian Railway Transportation System Cluster (ARUS), které doplnili odborníci na kolejovou dopravu z Istanbulského magistrátu (IMM) a istanbulského dopravního podniku ULASIM. Českou akvizici na této akci tvořily vedle již zmíněných společností ŠKODA TRANSPORTATION, VÚKV, VUZ i firmy: AMiT, UniControls, SVUM, První Signální, GHH-Bonatrans, AŽD Praha, Pars Komponenty, MSV Elektronika,  a AV Engineering.

Podnikatelské fórum, které se uskutečnilo v prostorách MZV ČR, bylo vhodnou příležitostí pro domácí i turecké firmy uskutečnit dvoustranná pracovní jednání a navázat cenná partnerství.

Třídenní pestrý program, který ACRI a GK Istanbul pro turecké železničáře připravili, umožnil zahraničním partnerům nahlédnout do českého železničního průmyslu a také se dotknout historie, když turečtí hosté využili možnost svézt se historickou tramvají. Cílem akce nebyly pouze B2B jednání, ale současně jsme se snažili o to, aby se naši turečtí hosté sami přesvědčili o vyspělosti našeho domácího železničního průmyslu. Zástupci IMM a firmy ULASIM například velmi uvítali možnost výměny zkušeností a pohledů na řízení, organizaci a logistické zázemí městské hromadné dopravy s konkrétním zaměřením na kolejovou dopravu během setkání na Pražském magistrátu a DPP.  Pro řadu tureckých firem bylo inspirující vidět výrobní haly a organizaci práce společnosti Škoda Transportation. Turečtí odborníci měli také možnost seznámit se s moderním železničním centrálním dispečinkem v Praze. V neposlední řadě si turečtí železničáři prohlédli výzkumné pracoviště VUZ a VÚKV ve Velimi a zde mohli nahlédnout do vývoje a zkušebnictví kolejových vozidel.

Podpora proexportních aktivit českých podnikatelů ze strany MZV a za přispění ACRI nám poskytla šanci využít příležitost a na vlastní oči představit tureckým partnerům Českou republiku jako zkušeného, spolehlivého a respektovaného partnera v segmentu železničního průmyslu.

Nahoru