English

Začal provoz dvou mezinárodních železničních nákladních koridorů

Po několika měsících intenzivních přípravných prací se na počátku listopadu uskutečnila inaugurace dvou evropských železničních nákladních koridorů – Baltsko-jadranského, který spojuje sever Evropy s jihem, a Severomořsko- -baltského spojujícího východ Evropy se západem. Oba koridory jsou součástí evropské železniční sítě pro nákladní dopravu, kterou tvoří devět nákladních koridorů vytvořených na základě nařízení EU ze září 2010.

Baltsko-jadranský železniční nákladní koridor je veden přes šest členských zemí EU: Polsko, ČR, Slovensko, Rakousko, Slovinsko a Itálii. Tvoří ho 4825 kilometrů železničních tratí spojujících nejvýznamnější baltské a jadranské přístavy s hlavními vnitrozemskými terminály a hospodářskými centry jednotlivých států. Začíná v baltských přístavech Svinoústí, Štětín, Gdyně a Gdaňsk, dále prochází přes Polsko, ČR, Slovensko a Rakousko. Poté přechází do Slovinska a Itálie a končí v přístavech Koper, Terst, Benátky a Ravenna v Jadranském moři. Celý Baltsko-jadranský nákladní koridor spojuje 61 terminálů a patří k němu osm námořních přístavů.

Severomořsko-baltský nákladní koridor zahrnuje přes 6000 kilometrů železničních tratí a spojuje nejdůležitější severomořské přístavy se střední Evropou a pobaltskými zeměmi. Je veden přes šest členských zemí EU: začíná v severomořských přístavech Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburk respektive Amsterodam, Rotterdam, Antverpy a větví se ve středním Německu na trasy Cáchy – Hannover/Berlín – Varšava – Terespol (polsko-běloruská hranice) / Kaunas/Falkenberg – Praha/Vratislav – Katovice.

Nahoru