English

Skončila modernizace železniční trati z Chebu na hranici s Německem

V Chebu byla oficiálně dokončena modernizace železniční tratě z tohoto města na státní hranici. Projekt za více než půl miliardy korun umožní maximální rychlosti vlaků a připravil trať na její možnou elektrizaci a budoucí napojení na německou železniční síť. Pokračování na německé straně je ale zatím v nedohlednu.

„Projekt vnímám především jako obrovskou investici do budoucna. Až bude na německé straně dobudováno trakční vedení, provoz na této důležité mezinárodní trati se významně zrychlí. Původně tu vlaky projížděly rychlostí 90 km/h a navíc musely brzdit kvůli několika místním omezením. V budoucnu tu budou klasické soupravy jezdit rychlostí 120 km/h a vlaky s naklápěcími skříněmi dokonce 160 km/h,“ prohlásil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V rámci výstavby stavbaři sanovali pražcové podloží a upravili odvodnění, vyměnili železniční svršek a v celém mezistaničním jednokolejném úseku vybudovali nové zabezpečovací zařízení. To bylo schváleno pro příhraniční tratě mezi Německem a Českou republikou. Stavba zahrnovala také úpravy mostů a propustků. V zářezu před železniční stanicí Cheb byla z prostorových důvodů zřízena zárubní zeď z drátokamenné konstrukce.

Optimalizace pomohla trati dosáhnout takových technických parametrů, které odpovídají nárokům na tranzitní koridor, především co se týká požadované prostorové průchodnosti vlaků a odpovídající třídy zatížení nákladních vlaků. Na projekt bude navazovat několik dalších staveb. Trať Cheb – státní hranice je nejzápadnější částí třetího železničního tranzitního koridoru.

Nahoru