English

Připravuje se rekonstrukce koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Chocní

Nová trať z Ústí nad Orlicí do Chocně bude procházet třemi tunely. Vyplývá to z prezentace Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pro zástupce veřejné správy a samosprávy. V roce 2013 byla zpracována studie proveditelnosti, po vyhodnocení čtyř variant technického řešení byla pro další pokračování přípravy zvolena varianta s pracovním názvem Střed 2.

Její trasa více sleduje současnou stopu železniční trati s jejím napřímením pomocí tří tunelů o délce 690, 560 a 380 metrů. Železniční stanice Brandýs nad Orlicí bude nahrazena železniční zastávkou zhruba v prostoru dnešních nástupišť. Nedaleko této zastávky se vybuduje výhybna se čtyřmi kolejemi pro možnost předjíždění vlakových souprav. Zastávka Bezpráví bude zrušena.

Plány nové trati v tomto úseku se připravovaly již před lety. V roce 2009 byla dokumentace pro územní řízení ve verzi se dvěma dlouhými tunely před dokončením. Kvůli vysokým nákladům v porovnání s přínosy však byly další práce zastaveny. Podle předpokladů by měla být do roku 2017 zpracovávána nová dokumentace pro územní řízení včetně dokumentace EIA a podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Vlastní stavba se plánuje v letech 2019 až 2021.

V letech 2018 až 2020 také měla alespoň podle současných plánů proběhnout rekonstrukce železničních uzlů Pardubice a Česká Třebová. Na trase prvního železničního koridoru pak zůstane poslední nezmodernizovaný úsek – průjezd železničním uzlem Brno. Kdy se začne stavět nové nádraží v Brně, není možné v tuto chvíli kvůli nejrůznějším průtahům ani odhadnout.

Nahoru