English

Železnice si v čerpání peněz vede letos poměrně zdatně

SŽDC měla v rámci OPD 1 k dispozici celkem 71,3 miliardy korun, do poloviny listopadu bylo vyčerpáno 63,4 miliardy korun a existuje reálný předpoklad, že se podaří vyčerpat celou částku. Na konferenci Železnice 2015 to řekl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Podle jeho slov jsou riziky pro přípravu dalších staveb zejména kapacitní možnosti projektantů, komplikace v rámci územních a stavebních řízení či v rámci posuzování vlivu staveb na životní prostředí, problémy s ekonomickým hodnocením staveb, komplikace s výkupy pozemků, kapacitní možnosti zhotovitelů či výrobců klíčových výrobků a materiálů i maximální rozsah výlukové činnosti a zajištění náhradní autobusové dopravy.

Náměstek ministra dopravy Luděk Sosna připomněl, že v letošním roce se podařilo připravit a schválit celkem 15 studií proveditelnosti, které se zpracovávají u projektů s předpokládanou investicí ve výši nad 1,8 miliardy korun. Mezi klíčové patří ty na realizaci železničního spojení Prahy a Kladna přes letiště, dále na modernizaci tratě Plzeň – Domažlice – státní hranice či modernizaci železničních uzlů Pardubice a Česká Třebová. Nejdůležitějšími moravskými projekty, které již mají schválenou studii proveditelnosti, jsou modernizace tratí Brno – Přerov, Otrokovice – Vizovice a Olomouc – Šumperk přes Uničov.

Podle Luďka Sosny trvá v ideálním případě zhruba čtyři roky, než je možné začít stavby schválené ve studiích proveditelnosti na klíčové projekty. Důležité je, aby se nezastavovala příprava dalších projektů.

Nahoru