English

Příprava výstavby rychlých tratí u nás zaostává za Evropou

Do roku 2025 by mělo v Evropě existovat podle údajů UIC přes 21 tisíc kilometrů tratí pro rychlost vyšší než 250 kilometrů v hodině. V České republice má být v této době dokončené jediné spojení pro rychlost přesahující současných maximálních 160 km/hod, a to modernizovaný úsek mezi Brnem a Přerovem na dvousetkilometrovou rychlost.

Mezi evropské země s nejrychleji rostoucím počtem kilometrů patří zejména Španělsko, které od roku 1992, kdy otevřelo první rychlostní trať z Madridu do Sevilly, stihlo postavit více než 2500 kilometrů tratí, z nichž drtivá většina je přizpůsobena na maximální rychlost do 300 km/hod. Španělská síť je tak téměř dvakrát delší než v Německu, které má nyní 1300 kilometrů vysokorychlostních tratí.

Od poloviny prosince nicméně Německo plánuje otevřít další téměř stokilometrový úsek vysokorychlostní tratě mezi Lipskem a Erfurtem. Další pokračování této trasy by pro ČR mohlo mít velký vliv. Především by nám to mohlo urychlit cestování vlakem do západní Evropy, protože by nám to mohlo otevřít cestu na západ, protože na trase přes Norimberk, která je přímější, je na české i německé straně železniční infrastruktura v extrémně špatném stavu, i když se samozřejmě pracuje na jejím zlepšení.

Skutečné vysokorychlostní trasy ale v ČR pravděpodobně nevzniknou před rokem 2030. Jediným úsekem, ke kterému jsme se v rámci EU zavázali, je výstavba vysokorychlostního spojení Praha – Lovosice v rámci ramena pokračujícího dále na Drážďany. Základním parametrem této stavby bude maximální rychlost do 350 km/hod. Ekonomičnost projektu ale musí ještě posoudit studie proveditelnosti.

Nahoru