English

Business fórum Litevských železnic

23. května 2016 od 15:00 se bude konat Business fórum Litevských železnic v hotelu InterContinental v Praze.

Hlavní body programu:

  • Nutnost posílení bilaterální spolupráce mezi Litevskou a Českou republikou použitím Koridoru Železniční dopravy Severní moře – Balt.
  • „Rail - Baltica“ jako spojení železniční infrastruktury pobaltských států do evropského železničního koridoru.
  • Nezamrzající přístav Klaipėda jako výhodné a efektivní propojení se světovými námořními přístavy.
  • Posuzování vhodnosti železničních tratí v rámci metod bezpečné přepravy nákladu

Více informací ZDE

Nahoru