English

Cílem společného projektu ČD a SŽDC je funkční regionální železnice

Zvýšení efektivity provozu železniční dopravy na regionálních tratích, zajištění provázanosti železničních spojů mezi kraji či návaznosti regionálních tratí na páteřní železniční síť a koordinace možností infrastruktury s požadavky dopravce či představami objednavatele – to jsou jen některé z cílů společného projektu Správy železniční dopravní cesty a Českých drah Železniční doprava pro kraje.

V rámci prvního roku realizace projektu se uskutečnila setkání ve všech 14 krajích ČR včetně hlavního města Prahy. Všechna jednoznačně prokázala užitečnost toho, když si za jeden stůl sednou zástupci všech dotčených subjektů. Vrcholem letošních setkání pak byla odborná konference v pražském Top Hotelu, které se zúčastnilo přibližně 150 zástupců SŽDC, ČD a jednotlivých krajů. Během ní se hovořilo také o obecných podmínkách rozvoje regionální železniční dopravy v dnešní době.

Generální ředitel SŽDC Pavel Surý přiblížil faktory, které mají dopad na železniční dopravu – liberalizace trhu, dokončení transformace české železnice, důraz na zajištění maximální bezpečnosti provozu. Připomněl, že rozhodně není vše ideální, na druhou stranu je železniční doprava v jednotlivých regionech v daleko lepším stavu, než byla například před pěti lety, a to jak pokud jde o stav železniční infrastruktury, tak stav vozového parku státního dopravce.

Místopředseda představenstva ČD Ludvík Urban připomněl, že ČD investovaly od podpisu nových smluv s kraji v roce 2009 do současné doby do modernizace parku svých vozidel pro regionální dopravu přes 14 miliard korun.

Nahoru