English

DPOC si pořídilo první mobilní váhu pro železniční vozidla

Společnost DPOV, a.s., má od letošního roku jedno zajímavé prvenství. Jako první firma v České republice si pořídila mobilní váhu pro kolejová vozidla. Na základě osobní prezentace a předvedení zařízení byla z důvodu jednoduchosti celého zařízení i s ohledem na jeho instalaci jako nejvýhodnější dodavatel a současně i výrobce vybrána společnost AGG Anlagen - und Geratebau GmbH.

Firma AGG má od roku 2014 v ČR výhradního zástupce v podobě společnosti MAHA Consulting, s.r.o., která zajišťuje dodávky zařízení mobilní váhy od výrobce do ČR a taktéž záruční a pozáruční servis, opravy a kalibraci zařízení. DPOV uzavřela smlouvu se společností MAHA Consulting v polovině prosince 2014, konkrétně se jednalo o dodávku zařízení mobilní váhy „Seras mobil“ a čtyř mobilních vážních můstků do PSO Nymburk.

Podmínkou převzetí zařízení pro používání mobilní váhy v ČR, tedy i podmínkou DPOV, byla nutnost, aby dodavatel získal pro zařízení certifikát „stanoveného měřidla“ pro vážící můstky dodávané společností AGG. Společnost MAHA Consulting, s.r.o., podrobila v průběhu roku 2014 testování zařízení mobilní váhy v akreditované kalibrační laboratoři u ČMI. Na základě těchto zkoušek úspěšně získala od ČMI certifikát „stanoveného měřidla“ pro vážící můstky pro společnost AGG pro ČR.

Tímto krokem již nic nebránilo dodání zařízení mobilní váhy do DPOV, a.s. Následně po provedeném systémovém auditu od Českých drah dne 7. října 2015 získala společnost DPOV, a.s., pro PSO Nymburk certifikaci pro vážení železničních vozidel podle Vyhlášky č. 173/1995. Díky vzájemné spolupráci mezi objednatelem a dodavatelem se společnost DPOV, a.s., stala prvním uživatelem technologie mobilní váhy železničních vozidel v ČR, a tím „vyšlapala cestičku“ i dalším potenciálním zájemcům o tuto technologii v rámci skupiny ČD, a.s., tak i ostatním subjektům podnikajícím v odvětví českého železničního průmyslu.

Po velmi dobrých zkušenostech nabytých při používání zařízení v Nymburce se DPOV, a.s., rozhodla pořídit toto zařízení i pro další pracoviště v PSO Veselí nad Moravou, konkrétně v počtu šesti kusů vážních můstků s dodáním do konce roku 2015.

Nahoru