English

Setkání mistopředsedy vlády Pavla Bělobrádka se zástupci průmyslu a veřejné sféry na téma budoucnosti českého výzkumu a vývoje

V úterý 19. 4. 2016 proběhla první ze série setkání místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka se zástupci soukromé a veřejné sféry působícími v jednotlivých sektorech našeho průmyslu sdružených v tzv. Národních inovačních platformách (NIP).

Národní inovační platformy zahrnují zástupce podniků, vysokých škol a veřejné sféry. Vznikly jako konzultační skupiny pro vypracování národní Strategie pro inteligentní specializaci (tzv. RIS3 strategie). Tato strategie je nutnou podmínkou pro možnost čerpání evropských dotací v oblasti vědy, výzkumu a inovací (Operační programy Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost; Výzkum, vývoj a vzdělávání a Praha - pól růstu).

V tento den se jednalo o zástupce výrobců dopravních prostředků – automotive, leteckého a železničního průmyslu. Během setkání účastníci probrali dosavadní výsledky debat o směřování podpory výzkumu a vývoje a shodli se na na potřebě identifikovat priority aplikovaného výzkumu a také o společném postupu na jejich prosazení v programech výzkumu, vývoje a inovací.

Generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská dodává: „Pro další financování vědy a výzkumu je zásadní stanovení priorit aplikovaného výzkumu jednotlivých odvětví. Velmi si vážíme možnosti účastnit se jednání v rámci Národní inovační platformy, kde se podařilo definovat klíčové priority a výzkumné témata v jednotlivých sektorech.“
Platformy se budou scházet i nadále, aby jejich členové výzkumná témata dále dopracovávali, připomínkovali a hodnotili výzvy operačních programů, a také aby se zapojili do dalších debat o prioritách aplikovaného výzkumu v ČR. Podrobné informace lze nalézt na webu: http://www.vyzkum.cz.

Sekce pro vědu, vývoj a inovace vznikla při Úřadu vlády ČR s cílem koordinovat a řídit systém vědy a výzkumu. V čele sekce stojí místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který je zároveň předsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Rady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Mezi hlavní úkoly sekce patří sjednocení vědní politiky, nastavení transparentních pravidel financování institucí zabývajících se VVI, identifikace a podpora excelence ve vědě a rozšiřování mezinárodní vědecké spolupráce. Podpora vědy a výzkumu je zároveň vnímána jako významná součást konkurenceschopnosti České republiky, proto do portfolia činností sekce patří také zlepšování spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou a popularizace vědy a výzkumu.

V současnosti sekce připravuje nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a také návrh státního rozpočtu na VVI s výhledem do roku 2021. Pod sekci vicepremiéra Bělobrádka spadá také řízení RIS3 Strategie, která má určit perspektivní oblasti výzkumu, a podle toho pak zacílit peníze z národních i evropských zdrojů.

Nahoru