English

Laboratoře SVÚM uspěly v mezinárodním testu

Společnost SVÚM a.s. je privátní výzkumnou organizací, jejíž hlavní činností je výzkum a vývoj kovů, plastů, kompozitů a zkoušení jejich vlastností v akreditovaných laboratořích. Výrobní činnost je pak zaměřena na výrobu samomazné ložiskové fólie Metaloplast, povrchové antikorozní úpravy kovových součástí a výrobu vysokovýkonných permanentních magnetů.

Laboratoře jsou akreditovány podle ČSN EN ISO/IEC 17025 s evropskou a světovou působností. Kromě toho má SVÚM i Certifikát od GE Transportation- -Aviation (USA) pro zkoušky vybraných vlastností materiálů. SVÚM se každoročně účastní PTP zkoušek (Proficiency Testing Program) za účasti asi 180 světových laboratoří, v roce 2015 byl SVÚM opět dobře hodnocen. Konkrétně se jedná o tyto laboratoře:

  • Laboratoř pevnosti – mechanické a křehkolomové zkoušky, únava (vysokocyklová a nízkocyklová), světelná a elektronová metalogarfie, zkoušky reálných komponent, analýzy materiálů
  • Creepová laboratoř – zkoušky tečení do 1200 °C, růst trhliny, 180 strojů
  • Korozní laboratoř – zkoušky koroze, vysokoteplotní koroze na vzduchu a v atmosférách do 1200 °C

Zkušební laboratoře jsou vybaveny moderním zařízením včetně unikátních strojů. Jmenovat lze například únavový stroj pro zkoušky železničních náprav a dvojkolí od německé firmy SincoTec. Specialitou je 2,5 MN lis pro tahové a tlakové zkoušky. Společnost SVÚM a.s. se pravidelně účastní výzkumných projektů podporovaných z národních i evropských programů. Ročně se jedná o asi 14 projektů. Kromě výzkumných projektů má SVÚM rozsáhlou spolupráci s celou řadou výrobních firem.

Nahoru