English

Stabilita a export – Valná hromada ACRI hodnotila rok 2015

Železniční průmysl patří k stabilním pilířům české ekonomiky a nejinak tomu bylo v uplynulém roce. Výsledky podniků českého železničního průmyslu za rok 2015 potvrdily trend předcházejících let: růst exportu a jeho podílu na celkových tržbách. Jak zaznělo na Valné hromadě ACRI, která se uskutečnila v úterý 22. března 2016, stabilita odvětví se projevila také v zaměstnanosti – i přes vyšší efektivitu a restrukturalizaci se počet pracovníků zvýšil na 21 000 zaměstnanců.

„Pro letošní rok chceme jako ACRI naplnit následující cíle: implementace legislativy 4. železničního balíčku v rámci odborné pracovní skupiny, čerpání finančních prostředků z EU, rekodifikace Zákona o drahách, podpora členských firem na evropské úrovni, projekty vědy a výzkumu a v neposlední řadě příprava společných expozic,“ uvedl předseda předsednictva ACRI Tomáš Ignačák na valné hromadě ACRI. Ke stabilním výsledkům odvětví aktivně napomohlo svou činností i ACRI. Mezi nejvýznamnější milníky a pozitiva loňského roku patří především úspěšné realizace několika akcí: společná prezentace na mezinárodních veletrzích, Žofínské fórum na téma železniční doprava a vydání publikace Dvě století českého železničního průmyslu.

Generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská vyhlásila na valné hromadě Výroční ceny ACRI. Ceny se vyhlašují jednou za dva roky, letošní ročník se uskuteční pod záštitou MPO. „Rovněž jsme rádi, že jsme se dohodli s Českými drahami a na veletrh InnoTrans vypravíme do Berlína společně Národní vlak,“ doplnila Marie Vopálenská.

Druhá část valné hromady patřila vystoupení hostů. Arnošt Marks, náměstek místopředsedy vlády pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, seznámil účastníky valné hromady ACRI s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací, kterou schválila v únoru letošního roku česká vláda. „Mezi vytipovaná podporovaná odvětví patří i železniční průmysl. Vůbec poprvé se do přípravy vědní politiky přizve soukromý sektor a i na základě jeho připomínek se nastavuje budoucí systém. Uvítáme aktivní přístup všech firem ACRI,“ vysvětlil Arnošt Marks a dodal: „Klíčové není totálně přesné zaměřené priorit, ale možnost měnit priority podle vývoje. Předcházející dokumenty byly statické, zvolili jsme variantu mířit do přesnějších terčů, ale pohyblivých.“

Ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář naznačil, jak se úřad připravuje na plánované změny s tím, že Drážní úřad chce být neopomenutelným a hlavním hráčem ve schvalování a chce být partnerem pro Evropskou agenturu pro železnici.

Zástupce Českých drah Jiří Ješeta informoval o stavu modernizace vozidel ČD: „Máme v součtu stovky vozidel, které jsou modernizované nebo zcela nové. Drobné riziko stávajícího stavu je, že se nové projekty připravují pomalu, dostáváme se do časového skluzu a na příští a přespříští rok nemáme rozdělané projekty. Nechceme ztratit status národního dopravce, který modernizuje a má kvalitní nabídku,“ řekl Jiří Ješeta.

Státní tajemník ministerstva dopravy Tomáš Čoček konstatoval, že se řeší navýšení prostředků na obnovu vozového parku na železnici. Ministerstvo dopravy avizuje 20 miliard Kč, ale požadavky krajů jsou vyšší. Diskutuje se o modelu nákupu, schválený program počítá s dotací dopravci, dotací objednateli, a vozidla plánuje nakupovat i ministerstvo dopravy. Do druhé výzvy se přihlásila SŽDC, velký projekt připravují také ČD. „Uvidíme, jak to Evropská komise posoudí. Letos je to 65 miliard korun, v příštích letech bychom chtěli stabilizovat na 80 miliardách. Když budeme mít projekty, navýšení národních prostředků si obhájíme,“ dodal státní tajemník.

Více fotografií:

Nahoru