English

Český železniční průmysl se úspěšně prezentoval na půdě ČVUT

Dne 16.3.2016 uspořádala ACRI ve spolupráci s Engineering Student Club motivační přednášku pro studenty ČVUT. Akce byla zaměřena na studenty 2. – 4. ročníků Fakulty strojní a dopravní. Do řad posluchačů se zařadili i někteří pedagogové ČVUT. Celkový počet účastníků čítal přes 100 osob.

Cílem události bylo studentům představit železniční průmysl jako perspektivní obor se stabilními výsledky, jehož výrobky jsou konkurenceschopné po celém světě. Současně jako obor nabízející velké množství pracovních příležitostí. Firmy se neustále potýkají s nedostatkem absolventů technických oborů, z tohoto důvodu je třeba potřeba podněcovat zájem o tyto obory již u studentů na školách.

Celkem se prezentovalo šest firem z řad členské základny ACRI: AV ENGINEERING, BONATRANS GROUP, ŠKODA TRANSPORTATION, První Signální, VÚKV a Siemens. Zástupce z každé firmy ve stručnosti představil činnost a portfolio své firmy. Někteří se pochlubili současnými novými trendy a zároveň se snažili studenty zaujmout proč pracovat právě v této firmě. Nechyběli ani konkrétní pracovní příležitosti, které firmy studentům nabízejí.

Věříme, že akce byla přínosná nejen pro studenty, kteří zde mohli získat cenné kontakty a pracovní příležitosti, ale i pro firmy, které hledají nadané nové pracovníky.

Nahoru