English

Komunikační technologie MPLS úspěšně prošl a ověřovacím provozem

Komunikační technologie MPLS je založena na přepínání datového provozu na základě krátkých značek – proto „Label Switching“ – a podpoře přenosu řady dalších protokolů – proto „Multiprotocol“. Přepínání provozu podle krátkých značek výrazně urychluje odbavení provozu v datových prvcích. Multiprotokolová podpora zajišťuje přenos dalších druhů provozu, jako jsou Ethernet, ATM, Frame Relay, Point-to- -Point protokol, HDLC (High-Level Data Link Control) a TDM.

Právě multiprotokolová podpora a využití ethernetu jako základního přenosového prostředku v těchto sítích předurčuje technologii MPLS k nasazení do velkých páteřních sítí. Z nich potom postupně ustupují technologie ATM, Frame Relay a SDH a stávají se přístupovými sítěmi k páteřní síti MPLS. Tento trend vede k postupnému útlumu produkce a vývoje prvků ATM, Frame Relay a SDH. Proto je nutné hledat MPLS prvky, které nahradí stávající SDH technologii v sítích SŽDC a zajistí připojení a transport provozů dálkového řízení trakce, CCTV, VoIP telefonie, TDM (PBX, GSM-R) a dalších. Vhodnou technologií jsou směrovače Cisco, řada ASR900, která nabízí směrovače:

  • s modulární nebo fixní architekturou
  • s rozšířeným teplotním rozsahem
  • s podporou redundantního střídavého nebo stejnosměrného napájení
  • s podporou rozhraní GE, 10GE, E1, STM-1, v některých případech i STM-4
  • s podporou funkcionalit synchronní ethernet, emulace okruhů, MPLS VPN (L2, L3), hierarchický QoS a dalších.

A právě směrovače řady ASR900 byly součástí ověřovacího provozu společnosti TTC MARCONI na lokalitách Všetaty, Lysá nad Labem, Nymburk ATÚ a Nymburk žst. Ve zmíněném ověřovacím provozu byly směrovače nasazeny pro ověření ostrého přenosu provozů dálkového řízení trakce, CCTV, VoIP, PBX E1, GSM-R E1 a správy. Ověřovací provoz byl úspěšný a zařízení obdržela schválení Technických podmínek výrobku a vydání Souhlasu s použitím výrobku na ŽDC ve vlastnictví státu.

Nahoru