English

PARS Komponenty inovuje a prosazuje se na zahraničních trzích

Společnost PARS Komponenty je dlouhodobě nejvýznamnějším dodavatelem komponent pro dopravní prostředky v České republice. Firma vyrábějící dveřní systémy, stupačky, okna, plošiny pro imobilní občany, mezistěny či dělicí příčky byla do roku 2012 orientována na dodávky pro domácí trh. To se ale v posledních letech výrazně mění.

Výrobní program firmy byl dlouho prioritně zaměřen na vývoj, výrobu a modernizaci komponent pro vozidla Českých drah. Od roku 2014 se firma začala ucházet o vstup na exportní trhy a nová orientace nastartovala řadu nových procesů v organizaci firmy. Společnost se rozhodla výrazně investovat do nových technologií, inovačních programů, procesů zkvalitňování řízení výroby, designu výrobků, materiálového výzkumu a marketingu. Výsledkem těchto snah je proces inovací inspirující novou generaci produktů, které chce firma představit už v příštím roce, konkrétně v září na berlínském veletrhu Innotrans 2016.

Firma průběžně plní dodávky v projektech pro domácí integrátory, daří se jí zkvalitňovat produkci, urychlovat termíny dodávek a poskytovat kvalitnější záruční i pozáruční servis. Nově také díky inovačnímu programu získala firma kontrakty na dodávky dveří pro tramvaje v Rumunsku a dodávky dílů pro dveřní systémy v Ruské federaci. Pro rok 2015 má firma zajištěný výrobní program a meziročně, s ohledem na sjednané zakázky, plánuje navýšení tržeb až o 30 procent na zhruba 150 milionů Kč. S expanzí na nové trhy také úzce souvisí prezentace firmy na zahraničních výstavách. Letos byla například v Gdaňsku, Moskvě či Bukurešti.

Nahoru