English

TŽ : Nový ekologický kotel snížil emise škodlivin do ovzduší o třetinu

Přísné emisní limity plní právě dokončený fluidní kotel Energetiky Třinec. Dceřiná společnost Třineckých železáren investici za 1,1 miliardy korun realizovala za plného provozu dva roky. Teplárna díky tomu sníží emise škodlivého oxidu siřičitého (SO2) o 28 procent, oxidů dusíku (NOx) o 22 procent a prachu o 20 procent.

Moderní zařízení nahradilo již zastaralý kotel, který neodpovídal požadavkům na ekologičtější proces spalování. Nový fluidní kotel s označením NK14 produkuje maximálně 10 mg emisí prachu na metr krychlový, což je ještě méně, než požadují nové směrnice EU o průmyslových emisích. „Podle směrnice musíme od roku 2016 při spalování uhlí snížit emise prachu na 20 mg/m3. Nové zařízení jich produkuje výrazně méně, a to při stejném výkonu kotle, což je 125 tun páry za hodinu,“ vysvětluje Petr Matuszek, ředitel společnosti Energetika Třinec.

Zařízení patří k nejmodernějším svého druhu. Jde o celosvětově dlouhodobě vyzkoušené výrobní zařízení, které uplatňuje takzvané BAT (Best Available Technology) – nejlepší dostupné technologie. V Energetice Třinec, která vyrábí všechny potřebné energie pro technologii hutě, jde již o třetí kotel využívající technologii cirkulující fluidní vrstvy. První dva uvedla do provozu před 20 lety jako první ve východní a střední Evropě.

Nový kotel může vedle uhlí a plynu spoluspalovat i biomasu (dřevní štěpku). Investici podpořila 362 miliony korun dotace z operačního programu Státního fondu životního prostředí. Zbývající prostředky investovala firma z vlastních zdrojů a z investičního úvěru.

Nahoru