English

MSV Metal Studénka modernizuje proces výroby a navyšuje výrobní kapacity

Společnost MSV Metal Studénka v současné době dokončila dvouletou etapu, která zahrnovala výrazné investice do pořízení nových technologií. Ty nyní kovárně umožňují komplexní poskytování servisu s dodávkou výkovků na klíč. Částku téměř 120 milionů korun investovala společnost do moderních technologií a strojních zařízení pro sériovou výrobu nového lehkého nárazníku a děleného táhla a současně do zvýšení kapacity v oblasti obrábění a lakování.

Významnou investicí v uplynulém roce bylo vybudování nového moderního pracoviště pro výrobu předkovku táhlového háku. Pracoviště vybavené předkovacími válci s automatickou manipulací minimalizuje výrobu neshodných výrobků, podstatně zvyšuje produktivitu výroby a výrazně snižuje fyzickou námahu kovářů. V následujících dvou letech budou investice zaměřeny zejména na rozšíření moderních výrobních technologií, oblast energetiky a robotizaci některých vybraných pracovišť.

Rok 2015 představoval pro MSV dokončení vývoje nového nárazníku s talířem 550 mm a výrobku opasek pro listové pružiny dvounápravových vozů. Oba nové výrobky budou součástí výstavní expozice na největším evropském železničním veletrhu InnoTrans 2016 v Berlíně. Ve vývoji nových produktů bude společnost pokračovat i příští rok, primárním cílem bude vývoj crash nárazníku a nárazníků s plastovou vložkou talíře.

MSV Metal Studénka, a.s. je tradičním předním evropským výrobcem zápustkových výkovků, výlisků, nárazníků, tažných háků, šroubovek a táhlových ústrojí pro železnici a další odvětví (automobilový průmysl, zemědělství, stavebnictví)

Nahoru