English

AŽD Praha zkouší zabezpečení přejezdů laserovým systémem

Naprostá novinka se zkouší na českých železničních přejezdech. Jde o laserový systém, který, v případě vjezdu automobilu na přejezd ve výstraze, dokáže zastavit ohrožený vlak či vlaky. Laserový systém se aktivuje ve chvíli padání závor a kontroluje plochu přejezdu ještě následujících asi pět sekund. Pak se deaktivuje, aby náhodou protijedoucí vlak nevyvolal falešnou akci.

„Jde o systém založený na principu rozmítaného laserového paprsku. Laserové čidlo sleduje přesně vymezenou plochu podobně jako radar. Jakmile zjistí větší objekt na přejezdu v době výstrahy, předá informaci zabezpečovacímu systému, který vyšle na vlak nebo vlaky v blízkosti přejezdu GENERÁLNÍ STOP, či jinými systémy radiovými anebo pomocí vypnutí kódu národního vlakového zabezpečovače vlak zastaví,“ vysvětluje princip systému generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Je pravdou, že pokud by se laserový systém nasadil, musela by se prodloužit doba výstrahy, a tedy i doba uzavření železničních přejezdů. Je totiž nutno prodloužit zábrzdnou vzdálenost, aby vlak, od chvíle detekování překážky, byl schopen zastavit před přejezdem. Zde existují dva možné přístupy. Pokud by se vlak měl vždy stoprocentně zastavit před překážkou, musely by se čekací doby na přejezdech citelně protáhnout. Je také možná takzvaná kompromisní varianta. To znamená, že by se zábrzdná vzdálenost vypočítala pro nejrychlejší vlak za ideálních klimatických podmínek. Při nich by vlak před překážkou zastavil. Pokud by pršelo či sněžilo, došlo by k případnému střetu v minimální nedestruktivní rychlosti.

Nahoru