English

Třinecké železárny staví v Ázerbájdžánu

Třinecké železárny získaly v Ázerbájdžánu kontrakt na výstavbu trati za 15 miliard korun. Firmy ve skupině Moravia Steel − Třinecké železárny se už podílejí na stavbě projektu generální opravy železniční tratě přes Ázerbájdžán. Česká firma již zrealizovala první etapu v délce 300 kilometrů, nyní modernizuje a rekonstruuje druhou etapu Baku – Tbilisi – Kars v délce asi 600 kilometrů. V rámci podepsaného kontraktu se do Ázerbájdžánu dodávají kolejnice, výhybky a stroje a zařízení potřebné k modernizaci a montážním pracím, tedy v kompletní dodávce železničního svršku a stavebně- montážních pracích.

Třinecké železárny dosáhly loni čistého zisku 3,048 miliardy korun, což byl trojnásobek oproti roku 2013. Tržby firmě stouply téměř o 2,5 miliardy na více než 38 miliard korun. Firma zaměstnává skoro 7000 lidí. Dvě třetiny své produkce společnost vyváží, jejími nejprodávanějšími výrobky jsou drát a tyčová ocel. Generální ředitel Jan Czudek uvedl, že od roku 1996 investice v podniku dosáhly téměř 23 miliard korun, přičemž do ekologických projektů šlo 6,9 miliardy. Letos jen ekologické investice budou mít hodnotu dvě miliardy korun. Nyní železárny dokončují investice do odprášení svých provozů za 2,6 miliardy korun. Projekty firma zahájila v loňském roce, získala na ně zatím dotace ve výši 1,7 miliardy korun a 500 milionů korun ještě dočerpá do konce letošního roku. „V provozu už je odprášení odsávání odléváren obou vysokých pecí, sekundární odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny a právě je těsně před dokončením a kolaudací odprášení spalin a uzlů na aglomeraci číslo 2,“ dodal Jan Czudek.

Nahoru