English

Ložiska ZKL pro větrné elektrárny

Po několika letech aktivní akvizice u významného světového výrobce větrných elektráren, španělské společnosti GAMESA, byly letos v červenci úspěšně provedeny montáž a zkoušky prvních prototypů ložisek ZKL 230/800EMH a 241/530EMH na hlavní hřídel větrné elektrárny G114 2,0 MW. Tato elektrárna, vyráběná v modifikacích 2,0 MW a 2,5 MW, představuje z hlediska budoucího rozvoje prodejů firmy GAMESA v celosvětovém měřítku klíčový produkt. I pro ZKL to znamená příslib vytížení výrobních kapacit zmiňovaného sortimentu velkorozměrových soudečkových ložisek na několik let.

Veškeré dodávky ložisek do větrných elektráren musí být podloženy celou řadou výpočtů. Jedná se zejména o výpočty trvanlivosti ložisek, jejich statické bezpečnosti a kontrolu maximálního kontaktního napětí v ložisku. Mimo to bylo u těchto ložisek nutné provést kontrolní výpočty navržených uložení s kontrolou redukce radiálních vůlí vlivem nalisování vnitřního kroužku na hřídel. Z hlediska provozu je totiž nezbytné, aby byl vnitřní kroužek uložen s dostatečným přesahem, který nedovolí protočení kroužku na hřídeli při velkém rozsahu provozních podmínek.

Výpočty prováděli výpočtáři ZKL ze sekce Výzkum a vývoj pomocí vlastních výpočtových programů i pomocí komerčních programů KISSsoft, MARC a PATRAN. Provedenými výpočty bylo ověřeno, že uvedená ložiska ZKL splňují všechny požadované parametry definované zákazníkem pro tyto větrné elektrárny a mohou být v těchto aplikacích použita.

Oceněním práce vývojářů je i nabídka firmy GAMESA na spolupráci při vývoji nového typu větrné elektrárny.

Nahoru