English

Stavitele Jana Pernera připomíná stříbrná mince

Masarykův salonek na stejnojmenném pražském nádraží se stal místem slavnostní prezentace pamětní mince Jana Pernera. Akce se kromě guvernéra České národní banky Miroslava Singera a řady dalších hostů zúčastnili také generální ředitel SŽDC Pavel Surý a předseda představenstva ČD Pavel Krtek.

Stříbrnou dvousetkorunu vydala ČNB u příležitosti 200. výročí narození významného stavitele železničních tratí. Lícní strana mince zobrazuje parní lokomotivu, nad kterou je nákres vlakové trati mezi Prahou a Olomoucí. Tuto trasu projektoval Jan Perner, jehož portrét je hlavním motivem rubové strany dvousetkoruny. Autorem mince je akademický sochař Zbyněk Fojtů.

Jan Perner patřil k našim nejvýznamnějším stavitelům železnic. K důležitým mezníkům v jeho kariéře patří právě stavba trati z Olomouce do Prahy. Výstavba vlakového spojení o délce 250 kilometrů trvala tři roky. Kromě toho Perner dohlížel i na stavbu budovy prvního pražského nádraží (dnešní Masarykovo nádraží). Jeho život ukončila nešťastná nehoda, když se při vyjíždění vlaku z tunelu vyklonil z okna, narazil hlavou do návěstního sloupku a den poté následkům zranění podlehl.

V roce 2015 si veřejnost připomněla hned dvě významná výročí Jana Pernera, který se podílel mimo jiné na výstavbě železnic v carském Rusku. V první polovině září uplynulo 200 let od jeho narození a zároveň 170 let od jeho tragické smrti. Po celý rok 2015 se konaly různé aktiivity pro odbornou i širokou veřejnost zaměřené na připomenutí této osobnosti. Ty vyvrcholily právě v září nejen jízdou parního vlaku po části bývalé státní dráhy.

Nahoru