English

Evropská komise chce zpřísnit hlukové normy na železnici

Evropská komise počítá se zpřísněním hlukových limitů na železnici. Pracovní dokument, který vydala na přelomu roku, je dalším krokem při realizaci cílů stanovených již v roce 2005. V roce 2006 byly změněny předpisy tak, aby se hlučnost nových železničních vozů snižovala rychleji.

Základem bruselských snah jsou technické specifikace pro interoperabilitu s podsekcí hluk (TSI Noise). Experti EK chtějí, aby právní rámec upravoval hladinu povoleného hluku nejen pro nové vagony, ale pro všechny vozy. Pro nákladní vagony nasazené v mezinárodním provozu by měly platit již od roku 2022, o pět let později, v roce 2027, dojde k rozšíření na všechny vagony.

Kvůli dlouhodobé životnosti nákladních vozů – nezřídka jsou v provozu až 40 let – je obměna vozového parku v rozsahu 2 – 3 procenta ročně zcela nedostatečná. Vagony často jezdí po tratích, jichž se aktuální hlukové normy netýkají a nějaký čas ještě týkat nebudou. Nejlepším řešením je podle zpracovatelů pracovního dokumentu EK dosáhnout rozsáhlé, až plošné výměny nejhlučnějších komponent, tedy litinových brzdových špalků za kompozitní. Poprvé se však dokument věnuje také protihlukovým opatřením, která by měla být vybudována podél železničních tratí. Zpočátku bude možné sázet pouze na „dobrovolnost“, později budou přijaty standardy dosažitelné v dlouhodobém horizontu.

Nadměrný hluk je největším ekologickým problémem železniční dopravy. Na řešení tlačí samozřejmě především občané žijící v bezprostředním okolí tratí, celkově však jde o prvek, který negativně ovlivňuje postoj veřejnosti i obcí k železniční dopravě jako celku.

Nahoru