English

Osobní železniční doprava v ČR se začíná otevírat konkurenci

Ministerstvo dopravy v současné době pokračuje podle vládou stanoveného harmonogramu v otevírání trhu v železniční dopravě na definovaných linkách. Do fáze otevírání obálek dospěla v září již linka Plzeň – Most, kde bylo pět nabídek, po jejichž otevření se jeví, že zajištění dopravy na základě soutěže bude ekonomicky výhodnější než stávající objednávka ze strany státu.

Nabídky na provoz neelektrifikované linky na trati mezi Plzní a Mostem podaly České dráhy, RegioJet, Leo Express, GW Train Regio a společnost Arriva. Nejlevnější nabídku podala společnost GW Train Regio, která za kilometr jízdy žádá po státu dotaci necelých 75 Kč. Správnost výběrového řízení však vzápětí zpochybnily České dráhy, které podaly stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vítěz výběrového řízení by měl začít s provozem od prosince 2016. Výběrová komise nyní nabídky posoudí.

„Jak bude první fáze liberalizace pokračovat, bude nyní záležet na ÚOHS, k němuž ČD podaly námitky proti zadávací dokumentaci. Další nabídková řízení mají určitá zpoždění, která byla vyvolaná opožděným přijetím OPD2. Jejich provázanost s tímto programem je však důležitá, neboť u soutěžených linek bude možné čerpat dotace na obnovu vozidel,“ uvedl náměstek ministra dopravy Ladislav Němec.

Po trati Plzeň – Most plánuje ministerstvo vypsat výběrové řízení na dvojici linek z Liberce do Pardubic a do Ústí nad Labem. Následovat by měly trasy Praha – Ústí nad Labem – Děčín a Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb. Jako poslední přijde na řadu linka Ostrava – Krnov – Olomouc.

Nahoru