English

Předseda představenstva ČD Pavel Krtek je ve vedení sdružení CER

Valné shromáždění Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností (CER) zvolilo členem vedení této organizace předsedu představenstva Českých drah Pavla Krtka. Pro Pavla Krtka je to významné ocenění jeho činnosti při lobbingu v rámci evropského železničního společenství.

Ke jmenování došlo na základě návrhu nejsilnějších hráčů evropské železnice, jmenovitě Rüdigera Grubeho, šéfa Deutsche Bahn, a Christiana Kerna, předsedy představenstva Rakouských železnic a prezidenta CER. Pavel Krtek po svém jmenování zdůraznil, že jeho členství v tomto prestižním klubu je pro něj další výzvou k prosazování zájmů Českých drah v rámci evropského železničního společenství. Je to zároveň příležitost k lepší komunikaci se sousedními železnicemi.

Společenství CER je nejsilnějším představitelem železniční lobby v Bruselu. Bylo založeno v roce 1988 původně 12 železničními podniky, dnes se její řady rozrostly na více než 70 členů – železničních firem (národních dopravců i privátních železnic), manažerů infrastruktury, asociací apod. CER dnes zastupuje více než 60 procent evropské železniční sítě, na které se odehrává 85 procent výkonů v nákladní dopravě, a prakticky veškeré výkony v osobní dopravě v Evropě.

Hlavním posláním CER je být silným partnerem institucí EU při návrhu, tvorbě a připomínkování evropské železniční legislativy. V současné době se úsilí CER soustřeďuje hlavně na proces projednávání čtvrtého železničního balíčku v jednotlivých institucích EU. Dalším Čechem ve vedení této organizace je její výkonný ředitel Libor Lochman.

Nahoru