English

SVÚM, a.s., se zabývá výzkumem v oblasti kovových materiálů

Akciová společnost SVÚM je dalším z nových členů ACRI, byla založena k 1. lednu 1994, a to privatizací bývalého Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze (SVÚM). Historie tohoto ústavu však sahá až do roku 1949, postupně se vypracoval v přední centrum výzkumu v oblasti kovových materiálů, plastů a jejich zkoušení. Privatizace v roce 1994 zachovala původní zkrácený název SVÚM spolu s ochrannou grafickou známkou.

Společnost SVÚM a.s. je privátní výzkumnou organizací, jejíž hlavní činností je výzkum a vývoj kovů, plastů, kompozitů a zkoušení jejich vlastností v akreditovaných laboratořích. Pravidelně se účastní výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních projektů podporovaných Evropskou unií (rámcové programy, COST, EUREKA).

Mezi hlavní činnosti patří výzkumně- -vývojová činnost, základní a aplikovaný výzkum, zkušebnictví (akreditované laboratoře), svařování, ediční činnost a technologie a výroba. Vlastní realizace výzkumné a vývojové činnosti je orientována do dvou oddělení – zpracování fluoroplastů a magnety. V oddělení fluoroplastů se mimo jiné povlakují a vytváří nanovrstvy pro korozivzdorné a opotřebení odolné tenké povlaky.

Pro rozšíření výrobní činnosti jsou potvrzeny nové investice na linku pro povrchové úpravy a povlakovací zařízení DIP SPIN. Významným přínosem je získání Certifikátu od firmy LL-C (Cerification) podle ČSN EN ISO 9001:2008 na výrobky METALOPLAST®, folie z PTFE a další výrobky.

Nahoru