English

VÚŽ se aktivně zapojil do projektu propagujícího technické vzdělávání

Na počátku letošního roku byl představen projekt Rok průmyslu a technického vzdělávání. Cílem kampaně je především zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a technické obory, prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání, stejně jako zvýšení zájmu škol i firem o spolupráci.

Jedná se o celoroční kampaň Svazu průmyslu a dopravy ČR složenou z řady aktivit, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR – disproporci mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po technicky vzdělaných pracovnících.

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ), se do kampaně zapojil společně s Českou Miss World 2015 Andreou Kalousovou, která má dle svých slov k železnici velmi blízko. „Strávila jsem mnoho času ve vlaku a často jsem přemýšlela nad tím, jak by se dalo cestování vlakem vylepšit. Myslím, že zviditelnění a podpora studia technických oborů je logickým krokem k modernizaci železniční dopravy.“

„Když jsme nad touto kampaní přemýšleli, říkali jsme si, že bude lepší, když zvolíme někoho, kdo je mladým lidem blíž, koho budou znát, než využít jen neosobní fotografie či grafy. A právě Česká Miss World se nám zdá jako dobrý nápad. I technické obory mohou studovat krásné a milé slečny, stejně jako všichni ostatní. V současné době je velký nedostatek technicky zaměřených kvalifikovaných pracovníků, a proto bychom rádi apelovali na mladé lidi, aby se technických oborů nebáli,“ uvedl generální ředitel VUZ Ing. Antonín Blažek, Ph.D.

Nahoru