English

BONATRANS má za sebou úspěšné testy dvojkolí pro NIM EXPRESS

Společnost BONATRANS v září úspěšně absolvovala FAI (First Article Inspection = zkouška prvního kusu) na hnací dvojkolí pro NIM EXPRESS. Technickou, výrobní, dokumentační i logistickou náročnost této FAI i celého projektu umocňuje nezbytnost uspokojit požadavky jak Škoda Transportation, tak Deutsche Bahn včetně jejich „třetí strany“ TDT.

Díky poctivé přípravě a dodržování zásad projektového řízení odjeli zástupci výrobce i budoucího provozovatele z Bohumína spokojeni. V průběhu října proběhne montáž ložisek a expedice prvních hnacích dvojkolí, stejně jako FAI i expedice prvních běžných dvojkolí.

Soupravy NIM EXPRESS tvoří lokomotiva a šestivozová jednotka typu push-pull, kterou bude provozovat DB Regio na trati Norimberk–Ingolstadt– Mnichov. BONATRANS v rámci tohoto projektu dodá do poloviny roku 2016 postupně celkem 24 lokomotivních a 144 běžných dvojkolí. Kola daného dvojkolí, která váží pouhých 650 kg, jsou hmotnostně optimalizovaná s ohledem na nápravové zatížení a maximální rychlost.

Bajonetový uzávěr na vnější straně náboje ulehčuje demontáž kola z nápravy. Požadavek DB na proběh mezi vyvazovacími opravami byl téměř 1,5 milionu kilometrů, tedy o zhruba 15 procent výše než u lokomotivy 109E pro ČD. Tomu BONATRANS přizpůsobil životnost kola, tedy materiál a tepelné zpracování.

Firma BONATRANS se po loňské akvizici německé společnosti Gutehoffnungshütte Radsatz (GHH) zařadila mezi nejvýznamnější světové výrobce kol a železničních dvojkolí. V Bohumíně, kde sídlí, hodlá investovat zhruba 400 milionů korun a přijmout nové zaměstnance.

Nahoru