English

Informace o aktivitách ve společném podniku Shift2Rail

Společný podnik Shift2Rail byl založen v červenci roku 2014. Je prvním společným podnikem pro železniční sektor a jeho činnost se během doby pomalu, ale jistě rozbíhá. Někomu se může zdát, že je rozběh příliš pomalý, že jsou procedury příliš byrokratické a že železniční průmysl ztratil rok a půl času, který mohl lépe a účelněji věnovat vývoji nových produktů a inovačním aktivitám.

Přinášíme příspěvek Ing. Miroslava Haltufa, předsedy Skupiny zástupců států Shift2Rail, k současné situaci:

Já sám osobně jsem nebyl spokojen s rychlostí procesů a s jejich řízením. Jako zástupce ČR ve skupině zástupců států (States Representatives Group) a od 29. dubna 2015 jako předseda této skupiny ale musím konstatovat, že ve srovnání s jinými společnými podniky si Shift2Rail JU (Společný podnik Shift2Rail) vede velmi dobře. Proces ustavení některých orgánů společného podniku, výběr asociovaných členů a další procedurální otázky mohly být možná prováděny rychleji, protože již mohly být vypsány projekty a mohla začít práce na nových produktech a řešeních (německé přísloví říká: „Kdo rychle dává, dvakrát dává“), ovšem jiné přísloví – tentokrát české – říká: „Práce kvapná, málo platná“. Takže je třeba si vybrat, co je lepším řešením. Proč došlo k určitému zdržení? Jednak proto, že nebyly některé procesy dobře připraveny, jednak proto, že volby do evropských orgánů a jejich ustavení v nové podobě zdrželo rozhodování o asi 6 měsíců a jednak proto, že lidé pracující v orgánech společného podniku se spolu museli naučit mluvit, jednat a spolupracovat.

Nyní již mohu říci, že SRG pracuje efektivně, i když někteří její členové (například zástupci Itálie, Velké Británie, Francie, Rakouska, Norska, Nizozemska, Maďarska, Slovenska a Rumunska) jsou velmi aktivní obecně, jiní (např. Španělsko, Portugalsko, Belgie, Švédsko) jsou aktivní, pokud se jedná o zájmy jejich zemí, ostatní jsou prakticky neviditelní a důvody jejich pasivity mají různé kořeny, od vnitřních problémů státu, přes ekonomiku, až po takový fakt, že žádnou železnici vlastně ani nemají, tudíž je naše problémy příliš nezajímají. SRG je poradním orgánem Shift2Rail JU a v posledních několika měsících měla za úkol dodat své stanovisko k několika základním materiálům a procesům, které umožní, že společný podnik začne od ledna 2016 opravdu naplno fungovat, ačkoli ještě před pár týdny se zdálo, že to bude nemožné.

SRG dala pozitivní stanovisko ke dvěma zásadním dokumentům, ale pozitivní doporučení bylo podmíněno splněním několika podmínek. Jednou z nich bylo dokončení výběru výkonného ředitele do konce tohoto roku, další podmínkou bylo vypsání první otevřené výzvy na podání projektů také do konce tohoto roku. Podobné stanovisko měl i vědecký výbor (Scientific Committee – SC), ve kterém je členkou paní prof. Tatiana Molková. Zdálo se, že splnění těchto podmínek bude hladkým procesem, ale události, které změnily bezpečnostní situaci v Evropě, poněkud projednávání zkomplikovaly. Přesto ale, po posledním projednávání se zdá, že obě podmínky, na kterých SRG i SC trvají, budou splněny, takže výsledky by měly být známé po jednání výkonného orgánu společného podniku, kterým je Governing Board, dne 11. prosince. Jsem optimistou a jsem přesvědčen, že společný podnik bude mít již velmi brzo svého plnohodnotného výkonného ředitele a vyhlášené výzvy na podání návrhů prvních projektů v otevřených výzvách.

Governing Board na svém jednání 27. 11. rovněž projednal výsledky výběru asociovaných členů, které by měly být v nejbližších dnech zveřejněny. Asociovaným členem z ČR by se měla stát společnost AŽD Praha. Osud dalšího kandidáta na asociované členství, firmy Oltis Group, je nyní v rukách Evropského soudního dvora, ke kterému se proti vyřazení firma podle platných procedur odvolala. Stále je tu naděje, že i Oltis Group se může stát asociovaným členem. Společný podnik na základě podaných žalob (celkem 5 firem podalo žaloby k soudu), ponechal finanční rezervu ve výši několika milionů EUR pro případ, že by Evropský soudní dvůr vrátil některou z žalujících firem do hry.

Na závěr bych chtěl připomenout, že ČR má ve společném podniku dobré a silné zastoupení. Nelze ale zůstat jen u současného stavu a usnout na vavřínech. Proto jsem navrhl MŠMT, aby podpořilo vznik Platformy Shift2Rail v ČR, která by se měla stát poradním orgánem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Odborná veřejnost bude o možnostech vstupu do této platformy včas informována.

A na úplný závěr bych v předvánočním čase chtěl poděkovat všem, kteří mě pomáhali od vzniku společného podniku až do současných chvil za velice potřebnou podporu, ty, kteří se dosud neodhodlali k tomu zapojit se do aktivní podpory Shift2Rail bych chtěl požádat, aby se zamysleli, jak by mohli pomoci a zapojili se do činnosti společného podniku.

A úplně všem bez rozdílu bych chtěl popřát krásné a spokojené vánoce, plné splněných přání a do nového roku 2016 jen samé úspěchy a také naplnění cílů, s kterými do něho vstupují.

Nahoru