English

Oborová mise ACRI do Teheránu

Ve dnech 14. – 17. listopadu 2015 se uskutečnila návštěva zástupců firem českého železničního průmyslu sdružených v ACRI v Teheránu. Mise se účastnilo celkem 8 firem, které po celou dobu doprovázel obchodní rada ZÚ v Iránu pan Pavel Kalina.

Krátce po příletu jednotlivých členů mise se uskutečnila návštěva mezinárodní konference o železniční dopravě - ICRT 2015 spojená s výstavou hlavních "hráčů" v íránském železničním průmyslu.

Na této konferenci vystoupil jako hlavní řečník ministr dopravy a městské výstavby A.A.Akhondi. Ve své řeči nejprve kriticky zhodnotil neutěšenou dopravní situaci ve velkých městech a současně zdůraznil nutnost integrace a propojení příměstské a městské dopravy. (Např. propojení stanic metra s důležitými stanicemi hlavních vlakových nádraží. Jako příklad bylo zmíněno železniční spojení Teherán – Qom – Isfahán.)

Po té proběhlo jednání u kulatého stolu. Na závěr prvního dne konference proběhla pro íránské zájemce prezentace Asociace podniků českého železničního průmyslu.

Po konferenci se účastníci mise přesunuli do Centra pro opravy a vozovny íránských drah, kde si prohlédli opravnu diesel elektrických lokomotiv a navštívili Centrální teheránské vlakové nádraží s 90 let starým VIP salonkem vyzdobeným českými lustry z dob šáha M.R. Páhlavího.

Nedělní program začal hned v časných ranních hodinách návštěvou Iranian Rail Industries Development Company (IRICO). Zde po představení tohoto íránského výrobce kolejových vozidel zástupce ACRI i ostatní členové delegace prezentovali svůj potenciál pro vzájemnou spolupráci při výrobě a opravách vagónů pro metro, nákladních vagónů, osobních vlakových vagónů a lehkých dieselových vlakových souprav.

Poté se delegace přesunula do řídícího centra Teheránského metra, aby prodiskutovala možné formy spolupráce s tímto subjektem a jeho přidruženou organizací Tehran Wagon Manufacturing Company Co., která se svými pěti aktivními linkami o délce 202 km, denně přepraví 125 vlakovými soupravami na 1,6 mil. pasažérů.

Dalším bodem programu byla návštěva íránského výrobce městských a příměstských dieselových autobusů Iran Khodro Diesel Co. (IKCO). Zde se jednání soustředila především na rozvoj ekologicky čisté dopravy se zaměřením na elektrobusy a trolejbusy.

Závěrem opravdu hektického dne byla prezentace potenciálu členských firem ACRI ve společnosti Wagon Pars Co., se kterou již mnohé ze zúčastněných firem vedou intenzivní jednání a již podaly i několik obchodně-technických nabídek k vyhodnocení.

Jednání třetího dne začala přesunem do cca 65km od Teheránu vzdáleného výrobního závodu na výrobu a opravy dieselových a diesel elektrických lokomotiv dceřiné společnosti íránského gigantu MAPNA Group, firmy MAPNA Locomotive.

Po prohlídce závodu, oboustranných prezentacích a oběda došlo k poslednímu přesunu, a to přímo na stavbu metra pro město Karáč. Hlavním tématem návštěvy byla možnost revize stávající studie proveditelnosti výstavby metra v Karáči.

Celý náročný program byl zakončen recepcí na rezidenci VZÚ, na kterou byli pozváni zástupci dalších českých firem, kteří se v té době účastnili důlního a ocelářského veletrhu Iran METAFO 2015 za čs. stranu organizovaném firmou ZEPHYR, s.r.o.

Obchodní rada pan Pavel Kalina dodává: „Zkušenost s touto akcí, kdy menší počet firem se speciálním - oborovým zaměřením podnikne cílená jednání, prokázala dobrou koordinaci při velkém množství jednání i časově daleko větší možnosti pro představení potenciálu oborových zástupců než je tomu u velkých delegací. ZÚ Teherán proto doporučuje kromě projektů ekonomické diplomacie i nadále pokračovat v podobných oborových misích.“

 


Nahoru