English

VÚKV testoval nové jednotky Twindexx pro švýcarské dráhy SBB

Od začátku srpna do poloviny září 2015 provedla Zkušebna kolejových vozidel VÚKV a.s. stacionární zkoušky jednotky Twindexx pro Švýcarské spolkové dráhy (SBB), které vyrábí jednotky vyrábí společnost Bombardier. Jedná se o dvoupodlažní jednotky sestavené ze čtyř nebo osmi vozů s maximální rychlostí jízdy až 200 km/hod. Zvláštností jednotky je aktivní systém naklápění vozové skříně a příčného vypružení. Předmětem zkoušek byly tři vozy – jeden hlavový a dva vložené.

Byla provedena zkouška kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení metodou 2 podle EN 14363, zkouška náklonu podle EN 14363 a zkoušky pro verifikaci výpočtového modelu účinku příčného větru. Všechny zkoušky se uskutečnily s použitím mobilního zkušebního stavu VÚKV, průjezd obloukem R = 150 m při zkoušce bezpečnosti proti vykolejení byl realizován v měrném oblouku Zkušebního centra VUZ v Cerhenicích.

Zatímco zkouška kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení byla co do rozsahu a provedení standardní zkouškou, ostatní zkoušky vyžadovaly vzhledem k nadstandardním požadavkům zákazníka provedení úprav zkušebního zařízení VÚKV nebo návrh a výrobu zcela nového unikátního zkušebního zařízení.

V prvním případě se jednalo o požadavek realizovat zkoušku náklonu až do hodnot převýšení 250 mm při současném měření kolových sil zkoušeného vozidla. Kromě navýšení hodnoty realizovatelného převýšení na zkušebním zařízení bylo také nutno vyřešit problematiku měření kolových sil při takto velikých hodnotách převýšení. Zcela novým typem zkoušky, pro kterou bylo nutné vyvinout a vyrobit úplně nové zkušební zařízení, byla zkouška pro verifikaci výpočtového modelu účinku příčného větru. Při této zkoušce působila na skříň vozidla a na podvozky vnější příčná síla až do velikosti několika tun při současném měření kolových sil a dalších veličin. I přes tyto nadstandardní požadavky zákazníka, které vyžadovaly nasazení zcela nového zkušebního zařízení, byly zkoušky úspěšně ukončeny k plné spokojenosti zákazníka v plánovaném termínu.

Nahoru