English

OLTIS Group se stal členem poradního orgánu Evropské komise

V poslední době stále více roste význam mezinárodní spolupráce a vytváření jednotného železničního prostoru v rámci Evropy. Trendy směřují k mezinárodním projektům, spolupráci ve výzkumu a inovacích a posunu řešení z úrovně národní na mezinárodní. Změna priority v této oblasti je patrná i v segmentu dopravy. Tlak je přitom zaměřen na evropská řešení, která budou vznikat v rámci mezinárodní spolupráce firem.

Příkladem je společný podnik Shift2Rail zahrnující veškeré železniční výzkumné projekty podporované Evropskou komisí na období let 2015–2020 a také projekt IT2Rail, který byl podrobně představen v ACRI NEWS 2/2015 a jehož řešitelem je i společnost OLTIS Group.

Pro definici směrů rozvoje digitalizace nákladní dopravy a logistiky se Evropská komise rozhodla zřídit poradní orgán „Digital Transport and Logistics Forum“ (DTLF). Členy DTLF jsou zástupci členských zemí EU a významných evropských asociací a firem, jako manažerů infrastruktury, dopravců, operátorů, výzkumných organizací atd. Zastoupeny jsou tak všechny druhy oboru dopravy a logistiky, včetně železnice a kombinované dopravy.

Jedním ze členů DTLF se stala na období 2015–2018 společnost OLTIS Group, která zde bude zastupovat železniční průmysl a sektor informačních technologií. První zasedání DTLF konané na počátku července v Bruselu stanovilo čtyři možné směry aktivit:

  • definice a akceptace elektronických přepravních dokumentů,
  • standardy pro datovou výměnu,
  • bezpečné a propojené systémy pro datovou výměnu,
  • adaptace pracovníků a uživatelů na digitální technologie.
Nahoru