English

Ministerstvo dop ravy zvažuje možnost objednávat část regionálních vlaků

Materiál označovaný jako Bílá kniha veřejné dopravy, který obsahuje návrhy na možné změny ve financování regionální železnice, zefektivnění plánování jízdních řádů, nebo například návrh na veřejnou podporu výstavby parkovišť u železničních stanic, schválila vláda

Návrhy na změny ve fungování veřejné dopravy vycházejí z 31 dotazů, které úřad rozeslal krajům a obcím, jež jsou spolu s ministerstvem nejvýznamnějšími objednateli veřejné dopravy, dopravním společnostem, Hospodářské komoře nebo akademické obci. Na základě jejich odpovědí ministerstvo zvažuje převedení financování třetiny regionálních spojů, které doposud financují kraje z vlastních peněz, na ministerstvo dopravy. To dosud financuje ztráty pouze z dálkové železniční dopravy.

Pro tento návrh se ale vyjádřily pouze čtyři kraje, většina je pro zachování stávající podoby, kdy regionální dopravu objednávají a financují kraje a rychlíky stát. Změny uvedené v koncepci jsou podle ministerstva zatím pouze ve fázi návrhu, o kterém se má do budoucna diskutovat. Otázkou financování železnice, podobně jako i dalšími body z bílé knihy, se proto má v budoucnu zabývat vláda vždy samostatně.

Zefektivněním by podle ministerstva dopravy měl projít systém plánování krajských jízdních řádů. Ty by nově měly jednotlivé kraje posílat k připomínkování sousedním krajům a zároveň obcím, které objednávají vlastní obecní veřejnou dopravu. Pokud by se jednotliví objednatelé nedokázali shodnout tak, aby na sebe spoje navazovaly, mělo by mít poslední slovo právě ministerstvo dopravy.

Nahoru