English

ACRI Akademie představila novinky v legislativě týkající se železniční dopravy

Aktuální téma další ACRI Akademie přilákalo téměř 30 účastníků. Seminář se konal ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, SŽDC a ÚNMZ. Přítomné posluchače přivítal ředitel Odboru technické normalizace Jiří Kratochvíl společně s Danou Marusičovou z ACRI. Následovala přednáška Jindřicha Kušníra, která obsahovala tři hlavní nosná témata a to novelu zákona o drahách; návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a návrh novely nařízení vlády č. 133/2005 Sb. Radek Čech následně navázal přednáškou o současném stavu technického pilíře 4. železničního balíčku a aktualitách z RISC (Rail Interoperability and Safety Committee). Na závěr vystoupila zástupkyně ÚNMZ Dagmar Vondrová, která seznámila přítomné s novými normami v oblasti železnice.

Nahoru